masinistMasinistla instalatii de preparat si turnat beton si mixuri asfaltice


Cod nomenclator:834202
Cu program in week-end :
Cursurile se desfasoara Sambata si au o durata de 4 ore

Cu program in timpul saptamanii :
Cursurile se desfasoara 2 zile/ saptamana , 2 ore/ zi , dimineata si/sau seara .

*Zilele si orele la care doriti sa participati la curs le stabilim de comun acord la inscriere
Data limita de inscriere 31 mai 2013
Durata cursului:

 • Max 30 zile
 • Locatie: Str. Sevastopol Nr.6, Corp A, Sector 1, Bucuresti (zona Victorie)

 

Certificatele de competente profesionale eliberate de catre Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Ā Profesionale BRS sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.Ā 

Evaluarea consta in testareĀ  scrisa ( completarea unor chestionare ) pentru a constata cunostintele initiale, observatie directa si intrebari orale la locul de munca al solicitantului sau la atelierul de reparatii al firmei noastre , raport intocmit de evaluatorul de competente specialist in domeniu certificate de ANC, cat si o examinare finala a competentelor dobandite pe perioada evaluarii.

Competente dobandite pe parcursul evaluarii:

 • Comunicarea la locul de munca
 • Lucrul in echip
 • Planificarea activitatii zilnice
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca – NSSM si a normelor de prevenire si stingere a Ā Ā Ā incendiilor – NPSI
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Aplicarea normelor de siguranta a circulatiei
 • Efectuarea lucrarilor de sapare
 • Incarcarea materialelor in mijloace de transport
 • Efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanarea terenurilor
 • Ā Efectuarea lucrarilor de compactare
 • Ā Intretinerea utilajelor pentru lucrari de terasamente

 

Pentru partea teoretica trebuie sa detineti cunostinte despre :

 • Limbajul tehnic de specialitate specific;
 • Sarcinile individuale si sarcinile echipei de lucru;
 • Activitati curente la locul de munca si termene de realizare;
 • Normele de securitate si sanatate in munca;
 • Normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Tehnici de acordare a primului ajutor;
 • Serviciile abilitate ce trebuie anuntate in caz de accident;
 • Factori de risc si riscuri ce pot cauza accidente sau imbolnaviri profesionale;
 • Mijloace de semnalizare si semnificatia simbolurilor utilizate;
 • Legislatia si normele de protectia mediului aplicabile;
 • Codul Rutier si alte prevederi legislative aplicabile, precum si tehnici de conducere preventiva;
 • Sistemele autovehiculului care influenteaza siguranta circulatiei;
 • Tipuri de utilaje si echipamente pentru realizarea diferitelor tipuri de lucrari (sapare / incarcare, incarcare materiale in mijloace de transport, curatare, afanare, nivelare sau compactare terenuri);
 • Conditiile tehnice de executie ale diferitelor tipuri de lucrari;
 • Parametrii de functionare ai utilajelor / echipamentelor;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de sapare / incarcare si schemele tehnologice ale acestora;
 • Tehnica de incarcare a materialelor in mijloace de transport;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de curatare, afanare si nivelare a terenurilor si schemele tehnologice ale acestora;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de compactare a terenurilor si schemele tehnologice ale acestora;
 • Tehnici de intretinere / curatare a utilajelor.

 

Pentru partea practica trebuie sa aveti urmatoarele abilitati:Ā 

 • Preluarea si sa transmiterea de Ā informatii privind activitatile de munca desfasurate;
 • Lucrul eficient in echipa si colaborarea productiva cu colegii de lucru;
 • Identificarea activitatilor de realizat si sa urmarirea realizarii acestora;
 • Aplicarea cu strictete a normelor de securitate si sanatate in munca si prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Interventia in cazul producerii unui accident, in mod rational si responsabil, prin acordarea primului ajutor si anuntarea serviciilor specializate;
 • Aplicarea normele de protectie a mediului precum si masurile necesare pentru protejarea mediului;
 • Verificarea sistemelor tehnice ale utilajului siĀ  pregatirea pentru circulatia pe drumurile publice;
 • Conducerea utilajului si echipamentelor pe drumurile publice, cu respectarea tuturor prevederilor legale;
 • Executarea lucrarilor de sapare / incarcare, cu respectarea schemelor tehnologice, a normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Pregatirea utilajelor pentru executarea lucrarilor de sapare / incarcare;
 • Verificarea calitatii lucrarilor de sapare / incarcare executate siĀ  remedierea eventualelor neconformitati identificate;
 • Pregatirea utilajelor pentru executarea lucrarilor de incarcare a materialelor in mijloacele de transport;
 • Executarea operatiei de incarcare a materialelor in mijloace de transport, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de
 • exploatare;
 • Efectuarea lucrarilor de curatare, afanare si nivelare a terenurilor, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Efectuarea lucrarilor de compactare, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Realizarea operatiilor de curatare si intretinere a utilajelor / echipamentelor, inclusiv reparatii minore.

Acte necesare inscrierii:

 • Copie CI sau BI;
 • Copie certificat nastere;
 • Copie certificat casatorie (dupa caz);
 • Copie dupa ultima diploma de studii (Adeverinta);
 • Adeverinta de la medicul de familieĀ (medic familie, medicul institutiei, medic medicina muncii) ā€“ apt curs
Inscrie-te!

Cursurile de Masinist la instalatii de preparat si turnat beton si mixuri asfaltice sunt autorizate, de Ministerul Muncii, iar la finalul cursului primiti un certificat de calificare care sa ateste abilitatile profesionale dobandite.

Inscrie-te!