„Masinist la masini pentru terasamente.”


Cod nomenclator pentru Certificare Masinist la masini pentru terasamente: 8332.2.2

Certificare Competente Profesionale pentru „Masinist la Masini pentru Terasamente” cu program in timpul saptamanii :

Evaluarile se desfasoara zilnic , 2 – 8 ore/ zi , dimineata si/sau seara .

*Zilele si orele la care doriti sa participati la evaluare le stabilim de comun acord la inscriere

Inscrierile au loc in fiecare zi

Durata evaluarii: Ā 3 – 30 zile

 • Locatie: Str. Dealul Tugulea Nr. 27, Bl. F7B, Sc.1 , sector 6 , Bucuresti , tel 0722 281 944

Certificatele de competente profesionale eliberate de catre Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Ā Profesionale BRS sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.Ā 

Evaluarea Competentelor in calificarea ” Masinist la Masini pentru Terasamente ” consta in testareĀ  scrisa (completarea unor chestionare) pentru a constata cunostintele initiale, observatie directa si intrebari orale la locul de munca al solicitantului sau la atelierul Ā firmei noastre , raport intocmit de evaluatorul de competente specialist in domeniu certificate de ANC, cat si o examinare finala a competentelor dobandite pe perioada evaluarii.

Competente dobandite pe parcursul evaluarii din cadrul cursului de calificare in meseria de „Masinist la Masini pentru Terasamente” :

 • Comunicarea la locul de munca
 • Lucrul in echipa
 • Planificarea activitatii zilnice
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca – NSSM si a normelor de prevenire si stingere a Ā Ā Ā incendiilor – NPSI
 • Aplicarea normelor de protectia mediului
 • Aplicarea normelor de siguranta a circulatiei
 • Efectuarea lucrarilor de sapare
 • Incarcarea materialelor in mijloace de transport
 • Efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanarea terenurilor
 • Ā Efectuarea lucrarilor de compactare
 • Ā Intretinerea utilajelor pentru lucrari de terasamente

Pentru partea teoretica a evaluarii in meseria de „Masinist la Masini pentru Terasamente” trebuie sa detineti cunostinte despre :

 • Limbajul tehnic de specialitate specific;
 • Sarcinile individuale si sarcinile echipei de lucru;
 • Activitati curente la locul de munca si termene de realizare;
 • Normele de securitate si sanatate in munca;
 • Normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Tehnici de acordare a primului ajutor;
 • Serviciile abilitate ce trebuie anuntate in caz de accident;
 • Factori de risc si riscuri ce pot cauza accidente sau imbolnaviri profesionale;
 • Mijloace de semnalizare si semnificatia simbolurilor utilizate;
 • Legislatia si normele de protectia mediului aplicabile;
 • Codul Rutier si alte prevederi legislative aplicabile, precum si tehnici de conducere preventiva;
 • Sistemele autovehiculului care influenteaza siguranta circulatiei;
 • Tipuri de utilaje si echipamente pentru realizarea diferitelor tipuri de lucrari (sapare / incarcare, incarcare materiale in mijloace de transport, curatare, afanare, nivelare sau compactare terenuri);
 • Conditiile tehnice de executie ale diferitelor tipuri de lucrari;
 • Parametrii de functionare ai utilajelor / echipamentelor;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de sapare / incarcare si schemele tehnologice ale acestora;
 • Tehnica de incarcare a materialelor in mijloace de transport;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de curatare, afanare si nivelare a terenurilor si schemele tehnologice ale acestora;
 • Modul de realizare a lucrarilor specifice de compactare a terenurilor si schemele tehnologice ale acestora;
 • Tehnici de intretinere / curatare a utilajelor.

Pentru partea practica a evaluarii „Masinist la Masini pentru Terasamente” trebuie sa aveti urmatoarele abilitati:Ā 

 • Preluarea si sa transmiterea de Ā informatii privind activitatile de munca desfasurate;
 • Lucrul eficient in echipa si colaborarea productiva cu colegii de lucru;
 • Identificarea activitatilor de realizat si sa urmarirea realizarii acestora;
 • Aplicarea cu strictete a normelor de securitate si sanatate in munca si prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Interventia in cazul producerii unui accident, in mod rational si responsabil, prin acordarea primului ajutor si anuntarea serviciilor specializate;
 • Aplicarea normele de protectie a mediului precum si masurile necesare pentru protejarea mediului;
 • Verificarea sistemelor tehnice ale utilajului siĀ  pregatirea pentru circulatia pe drumurile publice;
 • Conducerea utilajului si echipamentelor pe drumurile publice, cu respectarea tuturor prevederilor legale;
 • Executarea lucrarilor de sapare / incarcare, cu respectarea schemelor tehnologice, a normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Pregatirea utilajelor pentru executarea lucrarilor de sapare / incarcare;
 • Verificarea calitatii lucrarilor de sapare / incarcare executate siĀ  remedierea eventualelor neconformitati identificate;
 • Pregatirea utilajelor pentru executarea lucrarilor de incarcare a materialelor in mijloacele de transport;
 • Executarea operatiei de incarcare a materialelor in mijloace de transport, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de
 • exploatare;
 • Efectuarea lucrarilor de curatare, afanare si nivelare a terenurilor, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Efectuarea lucrarilor de compactare, cu respectarea normelor SSM, PSI si de protectie a mediului si a instructiunilor de exploatare;
 • Realizarea operatiilor de curatare si intretinere a utilajelor / echipamentelor, inclusiv reparatii minore.

Acte necesare inscrierii la cursul de calificare:

 • Copie CI sau BI;
 • Copie certificat nastere;
 • Copie certificat casatorie (dupa caz);
 • Copie dupa ultima diploma de studii (Adeverinta);
Inscrie-te!Inscrie-te!