Instructiuni de evaluare si certificare a competentelor profesionale in contextul pandemiei de SARS-COV2–COVID 19

Avind in vedere :
– Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri privind prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai
2020;
– Hotararea Guvernului nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii starii de
alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in
contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-Cov-2;
– Ordinul comun al Ministrului muncii si protectiei sociale si al Ministrului sanatatii
nr. 3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul
coronavirus SARS-Cov-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de
munca in conditii de securitate si sanatate in munca pe perioada starii de alerta,
publicat in Monitorul Oficial nr. 403/16.05.2020;
– Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Ministrului Afacerilor Interne nr.
874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a
triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea
contaminarii cu virusul SARS-Cov-2 pe durata starii de alerta, publicat in Monitorul
Oficial nr. 35/22.05.2020;
– Decizia nr. 139/28.05.2020, emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari
Centru de evaluare a competentelor profesionale Business Rent Service emite urmatoarea Instructiune de lucru pentru derularea activitatii de evaluare.

A. ACCESUL in UNITATE.
Accesul in spatiile Centrului/societatilor comerciale pentru derularea procesului de evaluare va fi permis doar persoanelor care respecta urmatoarele reguli privind prevenirea si controlul infectiei cu SARS- Cov-2/COVID-19:
– poarta masca de protectie;
– Dezinfectarea mainilor utilizand substante speciale (alcool sanitar, gel dezinfectant, etc.) este obligatorie la intrarea in Centru/societate comerciala;
– Masurarea temperaturii corporale. Persoanelor care prezinta o temperatura corporala masurata la nivelul fruntii, utilizand termometrul din dotarea Centrului, de peste 37,5 grade Celsius nu le va
fi permis accesul in Centru/unitate;
– Accesul in Centru/societate comerciala se va realiza pe rand, de catre fiecare candidat, astfel incat in incinta sa nu existe simultan mai mult de 3 persoane, incluzand si evaluatorul de competente profesionale.
B. DERULAREA EVALUARII TEORETICE
Accesul pentru sustinerea evaluarii teoretice se va face cu respectarea regulilor de Acces in Unitate
Suplimentar fata de acestea, pentru derularea evaluarii teoretice se vor respecta si urmatoarele reguli:
– Salile in care se desfasoara evaluarea teoretice vor fi aerisite timp de minim 1 ora, atat inainte de intrarea in sala a evaluatorului si candidatilor, cat si dupa parasirea salii de catre acestia;
– Suprafetele de lucru (mese de scris, birouri) vor fi dezinfectate inainte si dupa utilizarea acestora de catre candidati/evaluator;
– Instrumentele de scris furnizate candidatilor vor fi noi. In eventualitatea in care se utilizeaza instrumente de scris deja utilizate, acestea vor fi dezinfectate. Se recomanda utilizarea de catre candidati/evaluator a instrumentelor de scris proprii, ce nu vor fi utilizate si de catre personalul Centrului;
– Distanta minima ce trebuie respectata intre candidati si evaluator este de 2m.
Personalul Centrului este raspunzator de aranjarea corespunzatoare a salilor de testare, astfel incat sa poata fi respectate aceste cerinte.
C. DERULAREA EVALUARII PRACTICE
Accesul pentru sustinerea evaluarii practice se va face cu respectarea regulilor de Acces in Unitate
Suplimentar fata de acestea, pentru derularea evaluarii practice se vor respecta si urmatoarele reguli:
– Salile in care se desfasoara evaluarea practica vor fi aerisite timp de minim 1 ora, atat inainte de intrarea in sala a evaluatorului si candidatilor, cat si dupa parasirea salii de catre acestia;
– Suprafetele de lucru (mese, blaturi, bancuri) vor fi dezinfectate inainte si dupa utilizarea acestora de catre candidati/evaluator;
– Distanta minima ce trebuie respectata intre candidati si evaluator este de 2m.
Personalul Centrului si reprezentantii agentilor economici colaboratori sunt raspunzatori de aranjarea corespunzatoare a spatiilor de testare, astfel incat sa poata fi respectate aceste cerinte.
Prezenta Instructiune se va publica pe site-ul Centrului si va fi afisata in toate incintele
in care se desfasoara activitati administrative / de consiliere, de evaluare teoretica si/sau evaluare practica a candidatilor.
DIRECTOR CENTRU
Zavoianu Daniela